Vietnamese  English  Chinese  Japanese
1 - ĐĂNG KÍ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
1. Bạn đã từng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán ở Việt Nam chưa?

2. Loại tài khoản bạn muốn mở tại HDBS?

3. Bạn có đồng ý với các điều khoản được nêu ra dưới đây không?
Bản quyền © Công ty cổ phần chứng khoán HDB.
Địa chỉ: Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (84.28) 6283 6888 – Fax:(84.28) 6283 8666